Dödsolyckor

El är livsfarligt!

Sverige har statistik på inträffade olycksfall sedan år 1898. Elektriciteten etablerades under slutet av 1800-talet och framför allt blev det en del av vardagen för många människor efter att Thomas Edison, med företaget General Electric, fått patent på glödlampan år 1880. Edison var en mycket framstående uppfinnare och förutom glödlampan snabbade han på utvecklingen av telefonen. Edison hade vid sin död över 1000 olika patent på olika uppfinningar, han förverkligade hundratals av dem.

Kring sekelskiftet år 1900 utvecklades eltekniken mycket snabbt och det var en förändringens tid. Man hade inte tillgång till de moderna isoleringsmaterialen som vi har idag (t. ex plast). Kompetensen kring elsäkerhet var inte heller så stor, varken hos installatörerna eller befolkningen i stort. Det ledde till många olyckor och även bränder. El är ju som bekant en mycket vanlig brandorsak.

År 1919 kom regelverket med krav på elektrisk behörighet för den som utför elinstallationsarbete. Något senare kom kravet på praktik och möjligheten att praktisera genom att arbeta på någon annan behörighet. På 30-talet inskränktes möjligheten genom att ett grundkrav infördes, på att den som arbetar under överinseende från någon annan, ska vara anställd i samma företag som den elbehörige (elinstallatören).

El kan vara farligt på flera sätt:

Om man får strömgenomgång genom kroppen

Här räcker det med mycket små strömmar för att döda en människa. Vi pratar om milliampere (tusendelar av en ampere).

Ljusbågsolyckor

Ljusbågar inträffar vid mycket stora strömmar. En elsvets är en form av ljusbåge, liksom gnistan på ett tändstift på en förbränningsmotor och blixten när den slår ner. Det räcker med att titta på en utvecklad ljusbåge, på mycket stora avstånd så kan man få brännskador på ögonen. Om man är i närheten så kan man få mycket stora brännskador.

Sekundär livsfara genom brand

Elfel är en vanlig brandorsak. Det kan handla om felaktiga installationer eller slarv och missade åtdragningar vid montage, vilket skapar varmgång och en ond cirkel med övergångsmotstånd och oönskad värmeutveckling som följd. Om man har anlitat en behörig elinstallatör så har denne en gällande ansvarsförsäkring som täcker kostnaderna. Om man inte har anlitat en behörig elinstallatör så kan det bli problem med att få ut ersättning på försäkringen. Någon är kanske vållande och denne har vanligtvis inte råd att ersätta skadorna. Det är därför alltid bra att ha ordning och reda på papper som fakturor, besiktningsprotokoll och de kontroller som har gjorts innan anläggningen togs i bruk, dvs spänningssattes första gången.