Nya elsäkerhetslagen

Nya Elsäkerhetslagen – ett nytt behörighetssystem

Inledning

Grunden i behörighetssystemet är nästan 100 år gammalt. Det infördes år 1919 och ställde bara krav på teoretisk kompetens. Senare infördes krav även på praktisk erfarenhet, vilket medförde att man behövde ha möjlighet att praktisera, det vill säga att en elbehörig behövde kunna låta någon annan utföra arbeten på dennes ansvar, det är detta som kallas att man utför elinstallationsarbeten under den behöriges överinseende. De senaste åren har Elsäkerhetsverket och branschen diskuterat hur behörighetssystemet fungerar i praktiken och hur systemet skulle kunna förbättras. Nu är det nya systemet på plats och det är flera begrepp som förändrats. Bland annat finns det möjlighet för företag som saknar elbehörig person att ansöka om auktorisation för att kunna utföra elinstallationer.  Det ställs krav på egenkontrollprogram och det finns en rad andra krav och villkor.

Beskrivning

UTBILDNINGSMÅL

Att grundligt gå igenom Elsäkerhetsverkets krav på de företag som efter den 1 juli 2017 vill kunna utföra elinstallationsarbeten såsom in- och urkoppling av maskiner och andra praktiska uppgifter. Ge deltagarna kunskap och underlag för att kunna förstå det nya regelverket och vilka krav som ställs.

MÅLGRUPP

Utbildningen är anpassad för alla som har intresse av auktorisation, både de företag som redan idag bedriver elinstallationsverksamhet och de som inte gör det. Det krävs elauktorisation även för att koppla in- och -ur vitvaror såsom tvättmaskiner, spisar etc

Den 1 juli 2017 trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft, vilket nu är basen i det nya behörighetssystemet.

KORTFATTAT OM INNEHÅLLET

Egenkontrollprogrammets omfattning och innehåll?
Elinstallatör för regelefterlevnad?
Hur planera och utföra elinstallationsarbete?
Lämpliga delegeringar och rutiner?

Pris: 3900 kr inkl lunch och kaffe. Vid flera deltagare, begär offert

Gävle  Oktober 2020

Västerås November 2020