Elsäkerhet Intern

Elsäkerhet med skötselföreskrifterna, 1 dag

Inledning

Uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på utbildning för alla som riskerar att skadas av elektrisk ström.
Utbildningen bör upprepas med max tre års mellanrum.

Beskrivning

UTBILDNINGSMÅL

Uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på utbildning för alla som riskerar att skadas av elektrisk ström.

Utbildningen bör upprepas med max tre års mellanrum.
Kursen innehåller bl.a. förebyggande av olycksfall och de Nya reglerna och råden för att höja elsäkerheten.

MÅLGRUPP

Utbildningen är nödvändig för samtliga personalkategorier som riskerar att skadas av elektrisk ström men speciellt riktad till t.ex. ICKE elektriker såsom mekaniker, underhållspersonal med arbetsuppgifter inom elområdet.

Kursen genomförs företagsinternt, i Era lokaler.

Pris:  15 000kr + 300kr per deltagare + resa och logi 

Alla priser är exkl moms