Elansvar – delegering

EL-ANSVAR

Tidpunkt

Datum ej fastställt. Genomförs som webb-baserad utbildning där deltagarna finns med på videolänk

Inledning

Systematiskt elsäkerhets- och arbetsmiljöarbete
Aktuella och kommande behörighetsföreskrifterna samt reviderad standard för elarbeten. Mera kursinnehåll kommer inom kort

Beskrivning

Vem ansvarar för vad?

En intensivutbildning som avslutas med att
deltagarna får underlag för att upprätta delegeringar inom det egna företaget.

Dagen är aktuell även för Dig som gått liknande utbildningar.

Delegeringshandlingar är en färskvara och måste underhållas.