Försäljningsförbud och krav på återkallelse av farlig lampa

Elsäkerhetsverket har ålagt ABS M-Sport AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den. Både anslutningsledning och interna ledare är för klent tilltagna. Ledarna saknar korrekt dragavlastning och lossnar för lätt. Isolationsavstånd i armaturen är så låga som 1,4 mm där kravet är …

Livsfarlig discolampa från Dollarstore återkallas

Discolampan har mycket allvarliga brister. Man kan lätt ta isär den utan verktyg och då komma åt spänningsfarliga delar vilket ger en hög risk för elchock. Det ska inte vara möjligt. All märkning och EG-försäkran saknas. Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att Ahlberg-Dollarstore AB ska ta tillbaka alla sålda discolampor.  Lampan går …

Farlig värmefilt ska återkallas från konsument

Det är företaget Super Center i Lund AB som ska återkalla alla sålda värmefiltar enligt ett beslut av Elsäkerhetsverket. Värmefilten har flera allvarliga brister.  Alla märkningar saknas utom märkspänning, som i sin tur är felaktig. Anslutningar är strömförande (späningssatta) med 230 Volt. Interna isolationsavstånd är för klent tilltagna. Sammantaget så är det en hög risk för elchock och …

Försäljningsförbud hemmabiohögtalare

Hemmabiohögtalarens nätsladd saknar jordning i ena änden (stickproppen) men har jord i andra änden (kontakten man ansluter i förstärkaren), vilket gör att man åsidosätter jord. Den uppfyller inte heller kraven på isolation internt. Där det ska vara minst 4,0 mm för att hindra överslag är det uppmätt till 0,8 mm. Vid överslag kan det finnas …