Försäljningsförbud och krav på återkallelse av farlig lampa

Elsäkerhetsverket har ålagt ABS M-Sport AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Både anslutningsledning och interna ledare är för klent tilltagna. Ledarna saknar korrekt dragavlastning och lossnar för lätt. Isolationsavstånd i armaturen är så låga som 1,4 mm där kravet är minst 4,6 mm. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.

Takarmaturen saknar också en korrekt EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt ABS M-Sport AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt elsäkerhetsförordning (2017:718) eller förordning om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

LED-lampa försäljningsförbud sladd till ledlampa