Livsfarlig discolampa från Dollarstore återkallas

Discolampan har mycket allvarliga brister. Man kan lätt ta isär den utan verktyg och då komma åt spänningsfarliga delar vilket ger en hög risk för elchock. Det ska inte vara möjligt. All märkning och EG-försäkran saknas. Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att Ahlberg-Dollarstore AB ska ta tillbaka alla sålda discolampor.

discolampa förpackning Lampan går enligt Elsäkerhetsverket lätt att ta isär utan verktyg och då kan man beröra spänningsförande delar.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Ahlberg-Dollarstore AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.