Farlig värmefilt ska återkallas från konsument

Det är företaget Super Center i Lund AB som ska återkalla alla sålda värmefiltar enligt ett beslut av Elsäkerhetsverket. Värmefilten har flera allvarliga brister.  Alla märkningar saknas utom märkspänning, som i sin tur är felaktig. Anslutningar är strömförande (späningssatta) med 230 Volt. Interna isolationsavstånd är för klent tilltagna. Sammantaget så är det en hög risk för elchock och brand. Det saknas också en bruksanvisning på svenska och EG-försäkran. Företaget måste omedelbart upphöra med försäljning av produkten och ska dessutom annonsera för att återkalla produkterna från konsumenterna.